abdülhak hamit tarhan

 1. 2
  --alinti--

  türk şair ve oyun yazarı. türk edebiyatı'nda Şair-i azam sıfatı ile yer etmiştir.
  hekimbaşı abdülhak molla'nın torunu, tanınmış tarihçi ve tahran büyükelçisi hayrullah bey'in oğlu. kısa süre rumelihisar rüşdiyesi’ne devam etti. yanyalı tahsin hoca ile edremitli bahaeddin efendi'den özel dersler aldı. 1862’de 10 yaşındayken ağabeyi ile birlikte paris’e babasının yanına gitti. bir süre paris'te eğitim gördükten sonra 1864'te İstanbul'a döndü. yaşının küçüklüğüne rağmen bab-ı ali’de tercüme odasına katip olarak girdi. bir yıl sonra tahran büyükelçiliği’ne atanan babasıyla birlikte İran’a gitti. farsça öğrendi. babasının 1867’de ölümü üzerine İstanbul’a döndü. maliye mühimme kalemi’ne girdi. Şûra-yı devlet ve sadaret kalemleri'nde çalıştı. 1871'de fatma hanım'la evlendi.1876'da paris büyükelçiliği İkinci katipliği'ne atandı. 1878'de görevden alındı, iki yıl açıkta kaldı. 1881'de gürcistan'da poti, 1882'de yunanistan'da golos konsolosluklarına, 1883'te bombay başkonsolosluğu'na atandı. bombay'dan gemiyle İstanbul'a dönerken uğradıkları beyrut'ta eşi fatma hanım'ı kaybetti. bu ölümün sarsıntısıyla ünlü şiiri "makber"i yazdı. 1886'da londra büyükelçiliği başkatipliği görevine getirildi. londra'da bayan nelly ile evlendi. 1895'te lahey'e elçi olarak gönderildi. bir yıl sonra brüksel elçiliğine getirildi. nelly'nin 1911'de ölmesinden sonra İstanbul'da cemile hanım ile evlendi. bu evlilik 20 gün sürdü. 1912'da belçika asıllı lüsyen hanım'la evlendi. aynı yıl görevden alınınca İstanbul'a döndü. meclis-i Âyan üyeliğine getirildi. İstanbul'un 1920'de işgal edilmmesi üzerine viyana'ya gitti. sıkıntı içinde yaşadı. ankara hükümeti yurda dönmesini sağladı. cumhuriyet'in kuruluşundan sonra kendisine maaş bağlandı. İstanbul maçka palas'ta bir daire verildi. 1928’de İstanbul milletvekili seçildi ve ölünceye kadar milletvekili olarak kaldı. 12 nisan 1937’de İstanbul’da öldü. mezarı zincirlikuyu’da. Şiire 1870'lerde başladı. ebüzziya tevfik, recaizade mahmut ekrem, samipaşazade sezai, namık kemal gibi tanzimat döneminin yeni edebiyatçıları arasında yer aldı. yurtdışı görevleri nedeniyle batı edebiyatçılarını yakından tanıdı, onların etkisinde kaldı. divan edebiyatı nazım birimlerinin dışına çıkmayı denedi. dize ve uyak düzeninde değişiklikler yaptı. divan şiiri konularının dışına çıkmayı denedi. Şiirlerine günlük yaşamı, doğa ve insan ilişkilerini konu aldı. lirik, epik ve felsefi şiirler yazdı. manzum tiyatro oyunları da kaleme aldı. ancak bunlar sahnelenmekten çok okunması amacıyla yazılmış oyunlardı. yaşadığı dönemde türk edebiyatının en büyük şairi sayıldı ve "Şair-i Âzam" ya da "dahi-i Âzam" unvanı verildi.
  İstanbul zeytinburnunda adına yapılmış bir ilköğretim okulu vardır (abdülhak hamit İlköğretim okulu). Şiirleri avrupai türk edebiyatı'na yol gösterici olmuşsa da tiyatroları -tanzimat edebiyatı'nın ikinci dönemindeki diğer sanatçıların eserlerinde de olduğu gibi- dil ve biçim yönünden oldukça ağır olduğu için sahnede oynanmaya uygun değildir."sahra" şiiri ilk pastoral şiir olarak kabul edilir.

  --alinti--
  #9336 alixandro87 | 10 yıl önce
   
  tümünü göster
kukici geldi bacı