o

 1. 19
  bir ahmet haşim şiiridir. şöyle ki:

  bir hasta kadın, dicle'nin üstünde, her akşam
  bir hasta çocuk gezdirerek, çöllere gül-fam
  sisler uzanırken o senin doğmanı bekler.

  yorgun gibi mühmel duran âsûde ufuklar
  titrer, silinir... dâmen-i şeb herşeyi saklar;
  iklim-i hayâlâta bakan bir nazar-ı dûr
  hüznüyle doğar necm-i semâ sâkit ü mahmûr;
  bir mâilik üstünde yanar gizli ziyâlar,
  leylin bütün ezhârı semâlarda açarlar,
  leylin bütün ezhârı, bütün rûh-ı ziyâsı;
  bir nefha-i meçhûlenin eşyaya teması
  zulmetlerin esrârını baştan başa sallar,
  sen, ah, doğarsın o zaman, mest ü ziyâdâr...
  sâhilleri sessiz dolaşan hasta hâyale
  bir nûr-ı teselli taşır anlındaki hâle
  hattâ o soluk çehreye nûrun dokunurken
  bir bûseye benzerdi ki gelmiş ona senden.

  nehrin gece, rüyâ ve serâirle boğulmuş
  ufkunda tahassürler okur gam-zede bir kuş.
  bir giryeli ses- belki kadın, belki erkek-
  söyler gecenin şi'rine bir aşk, bir âhenk...

  nûrun dökülür, sâhil erir, karşıki yerler
  bir hâbmünevverde hep eşkâlini gizler;
  sîmîn dumanlarda ölür rûh-ı menâzır,
  bir ra'şe-i zerrîn ile tâ karşıda yer yer
  mahmûr ışıklar yüzer esrâr üzerinde
  yorgun sular üstünde kanar bir şeb-i hande...

  her lerze, her ahenk, bulut, hâb oluyorken,
  bir feyz-i umumî-i ziyâdâr ile birden
  sâkin, soluyorken gece, eşbâh u avâlim
  yalnız o ziyâlarda kalır sâkin ü muzlim.

  ey mâh cebînin, o cebîn-i, keder ü gam
  altında o yorgun o soluk heykel-i matem.


  ''bir nefha-i meçhûlenin eşyaya teması;
  zulmetlerin esrarını baştan başa sallar'' kısmı beyni zıngındatmalı. eğer zıngındatmıyorsa ben de bir sorun var, çünkü benimkini zıngındatıyor.
  #389014 derzerr sirvan | 7 yıl önce
   
  tümünü göster
kukici geldi bacı