alıntı

  1. 16
    epigraf anlamında da kullanılır. bir yazı ya da makalede düşünceleri izhar etmeden evvel o yazıdaki düşünceler hakkında, o yazıya müstenid olabilecek sözler. şerh yerine iktibas bazen çok şeyi anlatır. bazen bunun tam tersi de olabilir. yazar söylediklerini meşrulaştıracak başka "söylem"leri alıntılamaktansa, söyleyeceklerinin bir kanıtı olarak bir ön anlam peşinde olmaktansa metne "yamuk bakma"yı sağlayacak, yazı üzerindeki otoriteyi sarsmak maksadıyla da alıntılar yapabilir. epigraf sadedinde walter benjamin'in tek yönlü yol isimli kitabında geçen bir sözü kayda değer: "yapıtlarımdaki alıntılar silahlı eşkıyaya benzer; gelip geçenleri kanaatlerinden ederler."
    #366579 natrium | 8 yıl önce
     
    tümünü göster
kukici geldi bacı