seyyid kutub

  1. 22
    --- alıntı --- arap ülkelerindeki içtimaî tesanüdü tahakkuk ettirmek için dini inançları ahlâki eğitimin esas kaidesi olarak, almaya azmettiğimiz zaman bu ülkelerde revaçta olan yalnız İslâm değil- bütün dinlerin bize yardımcı olacaklarını göreceğiz. İ. etütler s. 63 --- alıntı ---
    #312196 mimnun | 9 yıl önce
     
    tümünü göster
kukici geldi bacı