süleyman hilmi tunahan

 1. 1
  allah demenin yasak, ezanın türkçe okunduğu zamanlarda trenlerde talebe okutmuş, her türlü zorlamaya rağmen hedefinden şaşmamış büyük bir alim ve allah dostudur.
  #808 ademdg | 11 yıl önce
   
 2. 2
  ömrünü öğrenmek ve öğretmek fiilleri üzerine kurmuş, rivayete göre geceleri kitap okurken uykuya yenilmemek için ensesine kar topları koyan dava adamı...
  #1789 emperyalist gerilla | 11 yıl önce
   
 3. 3
  "süleyman hilmi tunahan (k. s.) bir iki eserinin dışında niçin kitap yazmadığını soranlara, "(b: benim gâyem canlı kur ân yetiştirmektir)." cevabını verir. ona göre müslüman hâliyle kâliyle kur ân ı temsil eden; her davranışıyla allah ı hatırlatan insandır. bir başka sohbetinde talebelerine temiz giyinmeyi tenbih eden süleyman hilmi efendi (k. s.) onlara, "bu zamana kadar müslümanları zavallı tembel ve pejmürde gösterdiler. kur ân talebeleri kılık kıyafetleriyle, temiz elbiseleriyle başları dik gezmeli." der. ona göre zâhir gibi bâtın da temiz olmalıdır. yine ona göre bir müslüman ın allah ın dinine hizmetten başka gâyesi olamaz. o siyasetle meşgul olmayı ve siyâsî idealler edinmeyi şiddetle reddeder: "din asıl; dünya ve siyâset fer îdir. dünya ve siyâset dinin inkişâfına vesile olabilir. din, dünya ve siyâset menfaatine âlet olamaz. Âlet edenlere lânet vardır." ona göre siyâsete karşı olmak memleket dahilinde partizan, tarafgir olmamaktır, yoksa içtimaî hayattan kopuk olmak değildir. İslâm ı ilgilendiren her meselede hassastır. "

  www.yagmurdergisi.com.tr/...

  #1849 amenna | 11 yıl önce
   
 4. 4
  ya rabbi! dünyayı kalbime koyma, elimden de alma diye dua etmiş alim.
  #3094 ben | 11 yıl önce
   
 5. 5
  süleyman efendi için geleneğini iyi tevârüs etmiş bir din âlimi, bir kanaat önderi, mücadele insanı dememiz asla abartı olmaz. asrımızın da kuranın okutulup öğretilmesinde emeği geçen insan, hâdim-ül kur'an. ancak zamanımız da en fazla anlaşılamayan zev'attan birisidir.
  (bkz: süleymancılık )
  (bkz: süleymancılar )
  #7255 hukem | 11 yıl önce
   
 6. 6
  'bizim yolumuz İman, İslâm ve ahlâk-ı muhammedî'yi aşılamaktan ibarettir.
  gâye: rıza-î İlahîdir.
  vasiyetim olsun; tefrikaya düşmeyiniz. kavmiyet gütmeyiniz. ehli sünnetin gayri olan yanlış yollara sapmayınız.

  sözlerini sarf etmiş , son devrin büyük İslam alimlerindendir.

  16 eylül 1959 tarihinde İstanbul'da kısıklı 'daki evinde vefat etmiştir.
  kabri karacaahmet kabristanındadır.
  #37981 nas | 11 yıl önce
   
 7. 7
  dünya bizim'de yazmışlar...
  www.dunyabizim.com/...
  #107817 ben | 10 yıl önce
   
 8. 8
  hizmeti kıtalar aşmış bahtiyar mürşid-i kamillerdendir (ks). rusya federasyonunda bile talebelerinin himmeti ile faaliyette olan elliye yakın medrese vardır.
  #107819 ahmedyolcu | 10 yıl önce
   
 9. 9
  silsile-i saadat ın 33. yani son halkası olan kendime üstad olarak benimsediğim din alimidir.
  #160765 baki aras | 10 yıl önce
   
 10. 10
  bediüzzaman said nursi ile aynı devri yaşamış ve bugün hizmeti cihanşümul hale gelmiş buyük alim, mürşit.
  prof dr ahmed akgündüz ağabeyin süleyman hilmi tunahan (ks) hakkındaki konferansı:
  www.livevideo.com/...
  #166812 ahmedyolcu | 10 yıl önce
   
 11. 11
  Bazı kesimlerde " Süleymancılık " diye kullanılan tabirlere istinaden yazılmış tekzip türü yazı.

  Süleyman Efendi Hazretleri’ne izafeten söylenen “Süleymancılık” veya “Süleymancılar” tabirleri, başkaları tarafından, Süleyman Efendi’nin (k.s.) talebelerine yamanmaya çalışılmaktadır.
  “Süleymancılığın kurucusu” yahut “Süleyman Efendi tarikatını kurarken...” ve benzeri sözler ise, hatalı ve gerçeği yansıtmıyor olması bir tarafa –kanaatimizce- Süleyman Efendi (k.s.) Hazretlerini ve onun talebelerini, İslam’dan ve Nakşilik’ten ayrı, 20. yüzyılın ilk yarısında başlamış, lokal bir hareket olarak tanıtmak maksadıyla söylenmiş ve söylenmektedir.
  Bu yüzden, defalarca belirtilen ve açıklanan bu mevzuyu tekrar açıklamak da bu konuda yanlış düşünceye sapmaların önlenmesi bakımından da gayet faydalı olacaktır.
  Süleyman Efendi (k.s.) Hazretleri ve talebeleri; itikatta, tek hak mezhep olan “ehl-i sünnet ve’l-cemaat”e mensupturlar. Mezhep imamı olarak da, İmam-ı Muhammed Mansur Maturi’yi tercih etmişlerdir. Amelde mezhep olarak ise, Şafii ve Hanbeli Maliki mezheplerini de hak kabul etmekle birlikte, kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife olan Hanefi mezhebine mensupturlar. Meşrep itibariyle de Nakşi’dirler. Zaten Süleyman Efendi (k.s.) Hazretleri, Tarik-i Nakşibendiye’nin “Silsile-i Zeheb” olarak anılan 33. zattan müteşekkil silsilesinin 33. ve son halkasıdır. Salahuddin İbn-i Mevlana Siracüddin (k.s.) Hazretleri’nden sonra “vazife”yi devralan Süleyman Efendi (k.s.) ruhani nispetle de İmam-ı Rabbani’ye (k.s.) bağlı idi.
  Maddi vücutları her ne kadar dünya hayatından ayrılmış ise de., manevi tasarrufları, el’an tamamiyle ve kemaliyle devam etmektedir. Hal böyleyken, hala “süleymancılık”tan bahsetmek abesle iştigal olsa gerektir.
  #168409 kenshi | 10 yıl önce
   
 12. 12
  YA RABBİİ geçmişin kederinden,geleceğin endişesinden sana sığınırım.diye dua eden Allah dostudur...
  #195335 medcezir | 10 yıl önce
   
 13. 13
  bugün ölüm yıldönümü olan mübarek zat.*
  #203524 luppiye | 10 yıl önce
   
 14. 14
  yetmiş yaşından sonra, hapishane ile tanıştırılmıştır...
  #280636 adeviye | 9 yıl önce
   
 15. 15
  '(b: gaye islam'a hizmet olsun da; varsın yerimiz caminin ayakkabılığı olsun)' diyebilecek kadar kalender bir allah dostu. islam'ı şereflendirdiğini söyleyenlere '(b: islam ile ancak şereflenilebilir)' diyen bir büyük insan. tevazunun yerine kibri, enaniyeti, böbürlenmeyi seçenler kendisinden bir gün ibret alırlar belki. gençlere para vererek kuran öğretmek isteyecek kadar büyük bir allah dostudur. mekanı cennet olsun, öğretisi daim olsun, müntesipleri sadık olsun.