molla cami

 1. 1
  alim deyince ilk akla gelenlerden. takva, velayet ve kurbiyetine dair şahitler de az değildir. asıl adı abdurrahman bin nizameddin ahmet, lakabı ise nureddin'dir. anadolu'da molla cami olarak tanınır. iran'ın câm kasabasında doğmuş, imam neslinden.

  babası tarafından küçük yaşlarda kolundan tutulup nizamiye medresesine götürülür. zekasıyla kavrayışı dikkate değerdir. etrafında kısa zamanda ciddi bir tesir uyandırır. kısa sürede, yani normal bir tahsil sürecinden çok daha kısa bir sürede bütün müfredat kitaplarını bitirir ve mezuniyet zamanında okutulacak kitapları da okumaya başlar. hocaları onun hakkında "semerkand, semerkand olalıdan beri, molla câmî'den daha zekî ve kâbiliyetli bir kimse görmedi." derler.
  dini ilimler yanında fenni ilimlerle de uğraşır. uluğ beyin hocası olan kadızade rumi'nin matematik derslerine katılır, ali kuşçu ile görüşür ve ondan astronomi dersi almaz, ali kuşçu'ya astronomi dersi verir. * kısa zamanda aklî ve naklî ilimleri tahsil eder.
  sadeddin kaşgari'den tasavvuf öğrenir.
  hacca gider ve dönüşünde bir medresede ders vermeye başlar. fatih sultan mehmed'in arzusuyla islami tabir ve terimleri içeren 2 risale yazıp istanbul'a gönderir. davet üzerine kendisi de istanbul'a yola çıkar ancak konya'ya gelince fatih'in vefatını öğrenir ve geri döner. sultan 2. bayezid kendini tekrar istanbul'a davet ettiyse de gelmek nasib olmaz.
  1492'de cuma günü bir dost meclisinde okunan kuran-ı kerim'i dinler ve kelime-i şehadet getirip hakk'a yürür. herat'taki kabri ziyarete açıktır.
  #31022 namutedilalbatros | 11 yıl önce
   
 2. 2
  zamanında allâme sayılmış, iranlı filozof. matematikle de ilgilenmiştir. iran klasik şairlerinin sonuncusu sayılır.
  #68707 nas | 10 yıl önce
   
 3. 3
  (bkz: peygamber nist veli kitap dared)
  #68774 bi-karar | 10 yıl önce