mürteci

 1. 1
  mürteci: yakın geçmişten günümüze, türkiye mizde, terakkiyi arayanlarca terakki ile hemhal olanların üzerine yapıştırılan yafta.

  mürteci sıfatını bir yafta ve kesici alet gibi kullanmaktan çekinmeyenler, bu cüretin içerisinde bir ilerleme misyonu barındırdığını zannediyorlar. bu varsayıma göre tüm dünya, küreselleşme süreciyle paralel olarak, şaşmaz tarih akışında hep daha iyiye gitmekte, terakki vuzuhu artmakta, bununla doğru orantılı olarak imkanlar çoğalmakta, sorunlar çözülmekte, insanlık arzu ettiği refah düzeyine her gün biraz daha yaklaşmakta ve ulaşmışlıkla özdeşleştirilen aydınlanma gerçekleşmektedir.

  bu bakış açısının aksine, aydınlanmanın doymak ve hep daha fazlasına sahip olmakla doğru orantılı olduğunu düşünmeyen, insanın her çağda aynı insan, nefsin hep aynı nefs-i emmare olduğunu bilen, gerçek terakkinin madde planında değil, mana düzleminde gerçekleşebileceğini ve maddenin ancak bu idrakle terakki şerefine ulaşarak insana fayda getireceğini özümsemiş isyankarlara da mürtecilikle yaftalanmak düşüyor. terakki ile pozitivist batılılaşma/batı ahlakıylaahlaklanma yolunu birbirinden ayrı düşünemeyen bir kısım entelijansiyamız el üstünde tutuldukça ve bu mantıkla hareket eden ilerlemeci zihniyet ideolojiye hakim oldukça, irade ve imanın davasını güdenlere kalacak en uygun niteleme budur; "mürteci".


  bize gerici diyenler, hakaret etme arzusuyla yanıp tutuşuyorken, onlara şu cevabı verelim istedik; gerici değil mürtecidir adımız.


  "mürteci" kavramı, onlarca anlam katmanı içinde "geri dönüş"ü ifade eder. Çizgisel tarih anlayışının iğfal ettiği beyinlerin şerrinden allah’a sığınan bizler için "geri dönüş", bir "geri" boyutunun bile kullanılmasına gerek duyulmadan, sadece en yalın ve tek standart ve hatta bir cevher bir halde bir "dönüş", sokaktan evimize, gurbetten sılaya, yabancılıktan benliğe dönüştür. kafka'lardan, niçe'lerden, weber'lerden gazalilere, bediüzzamanlara, seyyid kutup'lara, imam rabbani'lere, ibn-i teymiye'lere dönüştür. esaretten hürriyete, iptizalden azamete dönüştür. irticanın asıl anlamı budur.
  #629 molla | 11 yıl önce
   
 2. 2
  arapça bir kelimedir.geri dönmek, yine, tekrar etmek manalarına gelir.İrtica, iftial babından mastardır; gericilik, tepkicilik, reaksiyonizm,, gibi anlamları taşır.
  nerede ise her devrin yaftasıdır, niteliği, nasıllığı pek açıklanamaz, ancak suçlayanlar tarafından pek hoş anlama gelmediği düşündürülecek kadar hakaretvârî kullanıldığı görülmüştür. osmanlı döneminde yenilikçiler, çağdaş olanlar ittihatçılar, olurken, mürteci olmakta eski düzeni, isteyenlere kalmıştı.klasik osmanlı idaresi onlara göre mürtecilik idi.mesela (bkz: 31 mart hadisesesi ) bunlara göre yenilikçilerin yani meşrutiyyet yanlılarının istedikleri taçlı demokrasiye karşı açılmış bir gerici, mürteci, boş beleş kimselerin çıkardıkları bir isyandı. halbu ki işin esasına bakıldığında İttihatçıların istedikleri şekilde idareye hakim olamayınca kurdukları dolaylı baskı düzenine karşı, muhalefet partilerinin isyanıydı.
  tabi sonuç ne diye merak ederseniz, derim ki açın okuyun, görün tam yüzyıl evvel neler olmuş, neler bitmiş, ne dolaplar dönmüş.
  cumhuriyet döneminde bu tabir dindar insanların suçlanması için bire bir bir kılıf halini almıştır.mesela ahlaklı olmayı savunan mürteci iken, açıklığı-saçıklığı savunanlar ise (bkz: muasır ) sayılmıştır. gerçi ittihatçıların çağdaşlığı kocaa (bkz: devlet i ebed müddet ) in canını okudu, cumhuriyet dönemindekiler de batı taklitçiliğini sadece onların kılık-kıyafetini alma şeklinde algılayınca 80 yıllık cumhuriyet idaresinin sonunda (b: montaj sanayi ) den öteye geçemedik.
  yine şu garip memleketimizde bu malum yaftanın kullanılış garabetine bir örnek olarak ta, liberal demokratlar bile senelerce müretecilere, destek olan diğer bir mürteci sınıf olarak anlaşıldılar.
  tarih düşeyimde bizden bir hatıra kalsın sözlüğe (bkz: 1 ramazan 1430 ) da bu hengamenin geldiği netice şu malum (b: ittihatçıların ) fanatik cumhuriyetçiler, halk particiler, top yekün ilerici taifesi şimdilerde mürteci sayılmaktalar, gerici gözüyle bakılmaktalar. (b: ey allahım!.. sen bu millete daha neleri göstereceksin, nelere kadir değilsin ki? ya rabbî )

  birde bu kelimenin umut etme, rica etme, gibi anlamları vardır ki artık onuda bir başka zamana bırakalım vesselam.
  yine necip fazılın ustanın çok sevdiğim sözlerinden biri; (b: bize gerici demişler, olsun be. biz onlara çüş demek için gerideyiz ) haklısın be usta, haklısın.

  "zamani kokutanlar mÜrtecİ dİyor bana; yÜkseldİk saniyorlar, alÇaldikÇa tabana!" nfk


  #7904 hukem | 10 yıl önce
   
 3. 3

  www.dunyabizim.com/...
  #21882 vanderlevend | 10 yıl önce
   
 4. 4
  türk dil kurumu sözlüğünden; "yeni düzene karşı direnen (kimse), gerici."
   
 5. 5
  "zamanı kokutanlar mürteci diyor bana,
  yükseldik sanıyorlar, alçaldıkça tabana.."

  n.f.k..
  #30105 saskin | 10 yıl önce
   
 6. 6
  irtica eden
  #36567 kaptan magara adami | 10 yıl önce
   
 7. 7

  --alinti--

  kimse söyletmiyor artık bizi,bak sen derde;

  ''mürteci!'' damgası var şimdi bütün ellerde

  --alinti--

  mehmet akif ersoy
  #36766 ommanipadmehum | 10 yıl önce
   
 8. 8
  bülent arınç ın deyimi ile deniz baykal.
  #43837 gelmedi soyleyemedi | 10 yıl önce
   
 9. 9
  (bkz: konya konferansı)
  #43864 alperen | 10 yıl önce
   
 10. 10
  1970' lerin hızlı siyasetinde, gazetelerde, köşelerde, psikolojik harp dairelerinde morison süleyman' a takılan lakap... yapma yeni asya, yapmayın badem bıyıklılar...komik ya, abilerimden çok dinledim, az alkışlamamışlar morison' u; kader diyelim, sınav diyelim.
  #46267 zeytin ve incir | 10 yıl önce
   
 11. 11
  tanzimattan bu yana ağzından bir kere bile allah kelimesi çıkanın maruz kaldığı yakıştırma.
  #48536 malcolmx | 10 yıl önce
   
 12. 12
  (bkz: mürteci sözlük)
  #50641 tuytun | 10 yıl önce
   
 13. 13
  kapitalist mekanizma içinde kaynar sulara gelmişcesine yabancı ve kan içinde.. her anı yarasına tuz bilemekle ve hıncıyla geçmektedir..ne hıncı zafer hıncı efendim..
  #88904 ismail gamir | 10 yıl önce
   
 14. 14

  --alinti--

  "Üçbuçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam;
  hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam
  doğduğumdan beri aşığım istiklâle
  bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle
  yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
  kesilir belki, fakat çekilmeye gelmez boynum.
  kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,
  onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim
  adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım.
  zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...
  irtica nın, şu sizin lehçede manası bu mu?
  ; yok canım!
  yok deme; ifrat ediyorsun köse...
  (b: İşte ben mÜrtecİ im, gelsin işitsin dünya!)
  hem de baş mÜrtecİ yim, patlasanız, çatlasanız
  hadi kanununuz assın beni, yahud yasanız!
  bana anlat bakayım şimdi; biçare ocak,
  zorbalar saltanatından ne zaman kurtulacak?
  hiç bu mantıkla, a divane, hükümet mi yürür?
  bir cemaat ki erenler işi yumrukla görür

  --alinti--

  #114606 minelx | 10 yıl önce
   
 15. 15
  "bize gerici diyorlar,
  evet gerideyiz,
  biz size çüş demek için
  gerideyiz" dizelerinin sahibi necip fazıl'ın da içine dahil olduğu topluluktur.
  #121211 kucukcaykasiklari | 10 yıl önce
   
 16. 16
  --alinti--

  (recâ. dan) arzulu, ümitli, ümitvâr olan.

  --alinti--

  lügat

  #125786 zulmetefza | 10 yıl önce
   
 17. 17
  1-ilericiliğin tersi, geri giden
  2- aslına rucu eden
  #150859 alparslan kocakurt | 10 yıl önce
   
 18. 18
  sesli mürteci için;

  www.facebook.com/...
  #166896 mahfi | 10 yıl önce
   
 19. 19
  *

  mürteci ve yeşil sözlük teması 'nın sol üst köşesinde duran yazı.e güzel. bu arada başlık bir anormal. aslında (b: mürteci&yeşil sözlük ).
  #177098 pir-u pak | 10 yıl önce
   
 20. 20
  gurur duyduğumuz nick'imiz.
   
 21. 21
  "Bize gerici diyenlere ancak deh demek için gerideyiz".
  N.F.K
  #178919 alparslan kocakurt | 10 yıl önce
   
 22. 22
  mürteci bilindiği üzere "irtica taraftarı", "irtica eden", "geriye dönen", "gerici" şeklinde nüans içeren ifadelerle tanımlanır. kendi kendisini bir "fikir işçisi" olarak tanımlayan cemil meriç bu ülke'sinde "murdar bir hâlden muhteşem bir mâziye kanatlanmak gericilik ise, her namuslu insan gericidir" diyordu. murdar hâl: "nesillerin şuuru"nun dumura uğratıldığı obskürantizm manzarası. kökleri ile bağı kesilmiş bir neslin önündeki çirkef çukuru. diliyle bağlantısı koparılmış gönüller, akıllar. bütün algı mekanizmaları iğdiş edilmiş birinin dikenli bir yolda yürütülmesi karşısında önündeki o büyük çukur. sağında solunda büyük uçurumların bulunduğu, zemininde "sabun köpük"leri olan, "kıl kadar ince, kılıç kadar keskin" bir satıh üzerinde can dolaştıran, modern zamanların akıl karmaşası içinde "toprağın sesi"ni duymayan insanın, giderek büyütülen bedeni buna mukabil küçültülen kalbi üzerine sağanaklar halinde kapkara yağmurların yağdırıldığı bir zaman/mekânın manzarası.

  derdimiz hamasete ve nostaljiye sığınmak değil. biz mâziyi kuru bir yâddan öte değerlendiriyoruz. bugünü ve yarını anlamak için düne ihtiyacımız var. hafızasız bir toplumun geleceği olamaz. tarihin tek yönlü bir doğrultuda (ilerleme) aktığı/ilerlediği düşüncesinde değiliz. tarihe bu gözle bakmıyoruz. tarih, sürekli dönüşüm, gelişim içinde olan toplumların dönüşümlerine, gelişimlerine yol gösteren toplumun hafızası hükmündedir; bir mânâsıyla toplumun şuurudur. şuur ise bir abimizin işaret ettiği gibi temelde "kendinde olmak"tır ya da "kendine gelmiş olmak" hâlidir. aslına rücû etmiş olmaklıktır kısaca. olan biteni anlama kudreti, tanımlayabilme gücü ve havli.

  aslına rücû etmemiş hiçbir şey kendinde değildir. kendi gibi değildir. insanın dünya toprağında dünya ile ilişki kurmaya başladığı günlerden bu tarafa insanoğlunun hayatla olan ilişkilerini, en küçük birimi birey olan toplumların geçmişini bütün gelişimlerini, dönüşümlerini, başarı/başarısızlıklarını, eksik/tamam yanlarını bugüne taşır bu "mâzi" bilgisi. basiret ve ileri görüş kazandırır. bugünü ve yarını doğru okuyabilmek için köklerimizle olan rabıtamızı yeniden tesis etmek ve bunu kavi tutmak... bütün derdimiz bu. kökleriyle irtibatı kesilmiş bir ağacın bırakın meyve vermesini, ayakta durması bile imkânsızdır.

  ayrıca bilindiği üzere mürteci, gerici gibi bu tür yafta kavramlar "aydınlanma"dan sonra pozitivist ve materyalist vs. fikir ve pratikler sonrasında büyük kırılma/dönüşümlerin yaşanmasıyla 19. yy sonları hâttâ neredeyse 20. yy başı itibariyle kullanılmıştır bu coğrafyada ilk kez.

  mânânın kapı dışarı edilerek her şeyin maddeye indirgendiği bir devre ve o devri sürdürmek isteyenlere ait bir yafta. mürteci rücû kökünden geliyor. rücû edilecek şeyi biz bir kabuk, şekil, form, biçem olarak ele almıyoruz. onu öz olarak görüyoruz. tevhid anlayışının gerektirdiği gibi farkları arızî olarak görülen buna mukabil cevherî cihetiyle "bir" olan insanları karşı karşıya/yan yana/bir araya getiren/yaklaştıran/ayıran; bu farklı kesimlere mensup insanların tecrübelerinin en doğru olanının diğerlerini kuşatmasına imkân tanıyan; fikrî, kalbî, dinî, felsefî, ahlakî, itikadî, ideolojik, "duruş"ların birbirleriyle çatıştığı/uzlaştığı/birbirlerinden etkilendiği/birbirlerine eklemlendiği siyasî, içtimaî bir muhayyel "kap" olarak tanımlanabilir bütün kamusal alanlar.

  bugün bu kamusal alanlarda "müreffeh" ve "ileri" yaşam standartlarına malik olan ve kendi durdukları yeri kutsayarak mutlaklaştırarak ötekine tepeden bakan, elitist ilericilerin ilericiliklerinin yüzlerce yıldır dünyanın farklı coğrafyalarındaki yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürmeleri ve milyonlarca insanın kanını dökmeleriyle mayaladıkları "medeniyet"lerinden ileri geldiğini söylüyoruz.

  ve soruyoruz hâl diliyle mehmet akif merhumdan ilhâm ile:

  "ilericiliğin/terakkiperverliğin mânâsı bu mudur sizin lehçenizde?"

  mürteciyiz, mürteciliğimizle gurur duyuyoruz.

  önümüzdeki çirkefe düşmemek için geriye doğru attığımız her adım gericilik ise biz gericiyiz.
  #178943 natrium | 10 yıl önce
   
 23. 23
  İrtica paranoyakları arasında irticacı denen kesim.mürteciyiz lan var mı!
  #190055 saido el-istanbul | 10 yıl önce
   
 24. 24
  benden sonrası arabesk güzelim
  "bir teselli ver"
  "batsın bu dünya"
  çiçekli bahçemiz artık beton güzelim
  orada bir köy yok artık
  bizim köyümüz yok
  kent ve deniz
  mürteciyim
  mürtecisin
  mürteciyiz

  *
  #206106 tutuncu kedi | 9 yıl önce
   
 25. 25
  ''Allah'' dersen mürtecî, ''Tanrı'' dersen çağdaşsın; Bu özürlü beyinle, akıl nasıl bağdaşsın.''
  #208975 tek olanin ilki | 9 yıl önce