irtica

 1. 1
  rücû kelimesinden gelir, ki bu da avdet etmek demektir. yani; (b: dönüş).

  tarih/zaman, çizgisel olmadığından, aynı daire içinde farklı oluşları ifade eder.

  kavramlar sözlüklerde durduğu gibi durmaz ve irtica kelimesi de tarih boyunca siyasi tarihimizdeki çalkantılarla birlikte değişik anlamlara bürünmüştür.

  bu konuda ciddi bir şeyler okumak isteyenler, islamiyat dergisinin son sayısına başvurabilirler.
  #1223 kaylûle | 11 yıl önce
   
 2. 2
  pek muhterem memleketim türkiye'de dini faaliyetleri karşılayan kelimedir. nitekim sözlüğümüzün ismi de burdan doğmuştur. (bkz: mürteci sözlük)
  #1227 tek olanin ilki | 11 yıl önce
   
 3. 3
  "zalimin hasmıyım amma severim mazlumu
  İrticanın şu sizin lehçede manası bu mu?"

  mehmed akif
  #1503 cehl-i murekkeb | 11 yıl önce
   
 4. 4
  "murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanmak gericilik ise, her namuslu insan gericidir."

  cemil meriç
  #1514 cehl-i murekkeb | 11 yıl önce
   
 5. 5
  (bkz: mürteci)
  #1531 molla | 11 yıl önce
   
 6. 6
  --alinti--

  (b: ... batılılaşma tarihinin en gözde kavramlarından biridir.

  ... her ne hikmetse sadece bürokratların, teknokratların ve siyasetçilerin dünyasında yaşamaktadır.

  ... bu retoriğe kaynaklık eden ittihat terakki li yılları hatırlayalım. ittihat terakki nin örtülü yönetimine karşı bir kalkışma yaşanır.
  ittihat terakki fırkası nda yer alan terakki nin tam tersi nedir?
  fransız pozitivizminden iktibas edilen ilerlemenin düşmanları hep ancien regime i özleyenler, gericiler olacaktır.
  böylelikle "irtica", "terakki"nin tam karşıtı olarak akla kara kadar kesin biçimde dağarcığımıza yerleşmiştir. )

  --alinti--

  kaynak: mümtazer türköne nin islamiyat dergisi ndeki bir makalesinden.
  #2074 kaylûle | 11 yıl önce
   
 7. 7
  laiklerin(!) anti laikleri(!) suçlamak için kullandığı terim.esasen geriye gidiş anlamına gelir ama ülkemizin güzide darbe şakşakçıları (darbe en az 10 yıl geriye gitmek demek olsa da) mütedeyyin insanları irticacı diye suçlar.
  #2101 dr.selim | 11 yıl önce
   
 8. 8
  mesele üzerine düşünmek ve bir miktar da cevap babında olmak üzre; İlahiyatçı dç.dr.İlhami güler'in, doğu batı dergisinde yayınlanan "gericiliğin gerçek ve enstrümantal tabiati üzerine" adlı makalesinden alıntılıyorum.

  ...

  "çağdan gelen hoş geldi safa geldi" diyenler, insanlığın bugün yüzyüze bulunduğu ve büyük bölümü aydınlanma ve modernitenin (batı dünya görüşünün) ürünü veya zakkum meyveleri olan çevre kirliliği, teknolojinin çepe-çevre kuşatması ve yaygın yabancılaşma, güney yarımkürenin sömürülmesi, silahlanma, ırkçılık, uyuşturucu bağımlılığı, ailenin çöküşü, cinsel sömürü, aids vs...sayabileceğimiz daha bir düzine sorunlara ne buyururlar acaba? bunların hepsi "yeni" ve "çağdaş" olduğu için iyi, güzel, doğru şeyler mi? kendileri bunlarda bir beis görmeyebilirler. ama, insanlığın bu "murdarlık"lardan tiksinme, başka çağlardan, başka kültürlerden başka çareler arama hakkı yok mu? Örneğin ortaçağ'da yaşanan (uygulanan) osmanlı'nın hoşgörüsü -ki islami dünya görüşünden besleniyordu- çağdaş ırkçılık ve ulus devletlerin yarattığı sorunlardan daha iyi değil mi? avrupa birliğinin peşinde olduğu şey bir tür "ümmet"cilik değil mi? o halde, soruyu nietzsche ile bağlayalım:

  "tarihsel olmayan ile tarihsel olan, bir kişinin, bir toplumun, bir kültürün, -biz buna dini de ekleyelim- sağlığı için aynı ölçüde zorunludur, gereklidir."

  neyin tarihsel olması, neyin de olmaması gerektiğine de oturup tartışarak icma, şura(demokrasi) ile karar vermemiz gerekir; jacoben bir grubun içgüdüleri veya kerameti kendinden menkul iyi/doğrularıyla değil.

  ...
  #2740 cehl-i murekkeb | 11 yıl önce
   
 9. 9
  ibadetlerinizi yerine getiriyor veya dini bir terim kullanıyorsanız, size yapıştırılan yaftadır...
  #2796 siraze | 11 yıl önce
   
 10. 10
  (bkz: irtica elden gidiyor)
  #2798 kelimenin tam anlami | 11 yıl önce
   
 11. 11


  --alinti--

  yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
  kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
  kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,
  onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!
  adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım.
  çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
  zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...
  irticâin şu sizin lehçede ma'nâsı bu mu?
  `
  mehmet akif ersoy`

  --alinti--

  #67780 iskenderpasha | 10 yıl önce
   
 12. 12
  (bkz: aman irtica olmasın)
  #67781 iskenderpasha | 10 yıl önce
   
 13. 13
  (bkz: atatürk e irtica etmeyen kemalist laik midir sorunsalı) * * *
  #67785 mese odunu | 10 yıl önce
   
 14. 14
  geriye gitmek geriyi istemek anlamına geliyor ama :hep aklıma takılmıştır geri derken ne kadar geri, hz. adem a:s kadar mı? yoksa herkesin kafasında kurmayı planladığı ve allah ın lanetlediği topluluklara kadar mı? İşte ben buna cevap veremeyeceğim.
  #73002 melden | 10 yıl önce
   
 15. 15
  fransızcası "réaction", almancası "reaktion" veya "geganwirkung", ingilizcesi "reaction", italyancası "reazione"dir. kelimenin milletlerarası kökü "reakt"tır.
  #216461 zerre | 9 yıl önce
   
 16. 16
  çağdaş veya laik bilinen medya kuruluşları neden "müslüm gündüz", "cüppeli ahmet ünlü" gibi kişileri televizyonlarına cömertçe çıkarır da, irticacı bilinen medya organları bunlara itibar etmez.

  yoksa amaç toplumu provake etmek mi.
   
 17. 17
  kırmızı kitap'ın yeni halinde iç tehdit olmaktan çıkarılan kelime, madde..
   
 18. 18
  (bkz: eyvah irtica)
  #249984 tuytun | 9 yıl önce
   
 19. 19
  kelime recâ'dan gelen irticâ olduğunda "ummak, umut etmek" anlamlarını karşılar.
  #364236 natrium | 8 yıl önce
   
 20. 20
  geriye dönme, geri dönücülük, gericilik.

  müslümanların, ehl-i sünnet alimlerinin bildirdikleri hakiki doğru müslümanlıktan bahsetmesine ve muhammed aleyhisselamın yolunu göstermesine irtica ve taassub (tutuculuk) gibi isimler takarak bölücülük şeklini vermeğe ve bu masumları lekelemeye kalkışmak, irtica ve yobazlık değil midir? (m. sıddik bin said)

  bir cemiyetin, dinine, diline, tarihine, kültür ve medeniyetine sahib çıkması, yabancılaşmadan muasırlaşmak istemesi irtica mıdır? fuhşa, edepsizliğe, soysuzlaşmaya karşı tepki duymak irtica değil, bilakis iffet ve ilericiliktir. (s. ahmed arvasi)

  *
  #425368 derin millet | 5 yıl önce
   
 21. 21
  recea (dönmek) kelimesinden türemiştir. rücu ve irtica dönüş anlamındadır. kur'an-ı kerim'de dönmek kelimesi ve iştikakları 103 ayette 104 defa geçer. bu ibret-amiz ayetlerden birkaçı şunlardır:

  "onlar sağır ve dilsizlerdir. artık (hakka) irtica etmezler." (bakara, 18)
  "onlar başlarına bir musibet geldiği zaman: "biz allah'a aidiz ve sonunda o'na irtica edeceğiz." derler." (bakara, 156)
  #440764 zeynal | 5 yıl önce