epigraf

 1. 1
  bir edebi eserin girişinde veya bölüm başlarında yapılan alıntıdır. okuyucuyu okuyacaklarına hazırlamak için işaret fişeği gibidir. metnin yaslandığı anafikir gibi de görülebilir. dikkatli seçilerek yapılırsa epigraf okuyucunun zihnini, metni anlamaya hazır hâle getirir. metnin gideceği güzergâhı işaret eden tabela gibidir.
  #25713 murakabe kalemi | 10 yıl önce
   
 2. 2
  bir yazının makalenin edebî eserin başında veya öncesinde ya da bir bölümünün başına iliştirilen söz, alıntı, şiir fragmanlarına verilen isim. epigraf konulduğu yazı-eser-makalelerde farklı vazifelere havidir. bazen icmali, bazen önsözü, bazen de karşıt-okuma örneğidir. çoğunda da metni kuşatan bir usare anlam hükmündedir. sinema filmlerinin başında alıntılanan sözler de epigraf olarak adlandırılır.

  (bkz: apocalypto)
  #250092 murtecisozluk | 9 yıl önce
   
 3. 3
  (bkz: epigrafi)
  #300314 zaloglurustem | 9 yıl önce