enformasyon ahlakı

 1. 1
  elde edilmiş bilgiyi kullanmak, işlemek ve aktarmak aşamalarında kendisine uyulacak ilkelerin yaratılışta câri ilkelere uygunlukla ele alınması ve bunun için de ilgili ilahi emrin kabul edilip emre itaat edilmesi gereken ilkeler bütünü.

  hucurat 6 da genel çerçevesi çizilmiştir.

  "(b: ey iman edenler, herhangi bir fâsık size bir haber getirecek olursa, onu iyice tahkik edin, doğruluğunu araştırın. yoksa, gerçeği bilmeyerek, birtakım kimselere karşı fenalık edip sonra yaptığınıza pişman olursunuz. )"

  ayet-i kerimede fâsık kelimesi "çizgi dışına çıkmış, itaatsiz, emirleri yerine getirmeyen" anlamında kullanılmıştır.

  rasulullah efendimiz velid bin ukbe adlı sahabeyi zekat toplamak için beni mustalık kabilesine gönderir. velid bin ukbe ile onlar arasında önceye dayalı bir kin vardır. velid, zekat toplayacağı kabileye yaklaştığı zaman karşısına gelen atlıların kendi aleyhinde oldukları zannına kapılıp korkarak geri döner ve kabilenin zekat vermediklerini söyler.
  hz. peygamber de ordu toplayıp kabileye hücum edeceği sırada tesbitin asılsız olduğu kendisine bildirildi. hâlid bin velîd’i durumu tahkik etmekle görevlendirdi. geceleyin onlara çaktırmadan gelen halid, onların ezan okuyup cemaatle namaz kıldıklarını, hatta gece namazı bile kıldıklarını tesbit eder ve zekatlarını da toplayıp döner. bu ayet de bu âyet bunun üzerine nazil olur.
  islam alimleri, her haberin değil, ama bu tarz önemli haberlerin araştırılmasını şart görürler.
  #21960 kaylûle | 11 yıl önce