azîz mahmûd hüdâyî

 1. 1
  üsküdar'da kabri bulunan sultan dördüncü murad han devrinde yaşamış büyük alimlerdendir...
  rivayetler seyyid olduğu yönündedir...
  #6671 alixandro87 | 11 yıl önce
   
 2. 2
  bünyesinde birbirinden güzel insanların, birbirinden güzel insanları eğittiği vakfın ismini aldığı mübarek zât..
  #6677 tek olanin ilki | 11 yıl önce
   
 3. 3
  hafizam beni yaniltmiyorsa, söyle bir duasi olan mübarek zat:
  "kim ki bizim kabirlerimizi ziyaret edip ruhumuza fatiha okursa, onlarin ölümleri sudan olmasin" *
  #21958 fatihintorunu | 11 yıl önce
   
 4. 4
  --spoiler--

  neyleyim dünyayı bana allahım gerek
  gerekmez masivayı bana sübhanım gerek
  ehli dünya dünyade
  ehli ukba ukbade
  her biri bir sevdade
  bana allahım gerek
  beyhude hevayı kov
  hakkı bulana gör ya hu
  hüdayi*nin sözü bu
  bana allahım gerek
  bana sultanım gerek

  --spoiler--

  #28041 yahulosa | 11 yıl önce
   
 5. 5
  üftade hz.lerinin müridi,celveti tarikatı piri,sultanlara sultanlık eden sultandır.yolu selami efendi yoluyla,selamiyye;ismailhakkı bursevi yoluyla hakkıyye;fenai ali efendi yoluyla fenaiyye;mustafa haşim efendi yoluyla haşimiyye olmak üzere dört tarikten devam etmiştir.abdülfettah bağdadi el akri hz. ile beraber üsküdarın ve dahi istanbulumuzun manevi sahipleridirler.
  #50439 ebusaidelhayr | 11 yıl önce
   
 6. 6
  yüzme dersinden önce uğranılması gereken ziyaretgâh..
  #50514 nurbanu sultan | 11 yıl önce
   
 7. 7
  istanbul'a gittiğimde ilk uğradığım büyüğüm.

  somuncu baba yolundan.
  #50518 ahibaba | 11 yıl önce
   
 8. 8
  20 adım ötemde sükunet içinde yatmakta olan,çok değerli alim,eski zaman hukukçusu,muhterem zat.
  #50536 prensiplerim vardir | 11 yıl önce
   
 9. 9
  üsküdara gidipte ziyaretine gidilmeden dönülmeyecek zat.
  #179505 feryâd-i ebkem | 10 yıl önce
   
 10. 10
  (bkz: reis)
  #205821 uzletî iyâl | 10 yıl önce
   
 11. 11
  vakfına ve kabrine uğramak gereken büyük zaat...
  #205823 fe eyne tezhebun | 10 yıl önce
   
 12. 12
  --- alıntı ---

  hak dostlarından üftade hazretleri, bir gün müridleriyle bir kır sohbetine çıkar. emri üzerine bütün dervişler, kırın rengârenk çiçeklerle bezenmiş yerlerini dolaşarak hocalarına birer demet çiçek getirirler. ancak aziz mahmud efendi'nin elinde (b: sapı kırılmış), (b: solgun bir çiçek) vardır yalnızca...
  diğer müridlerin neşeyle elindekileri takdiminden sonra, aziz mahmud efendi, boynunu bükerek bu kırık ve solmuş çiçeği üstadına takdim eder.

  üftade hazretleri, diğer müridlerini de irşad maksadıyla, onların meraklı bakışları arasında, sanki işin sır ve hikmetinden bihabermiş gibi sorar:
  "-(b: evladım mahmud! herkes demet demet çiçek getirdiği halde, sen niçin sapı kırık, solgun bir çiçek getirdin?)"

  kadı mahmud edeple başını öne eğerek cevap verir:
  "-(b: efendim! size ne takdim etsem azdır. lâkin hangi çiçeği koparmak için elimi uzattıysam onu "allah, allah!" diyerek rabbini zikreder bir halde buldum. gönlüm onların zikirlerine mani olmaya razı gelmedi. ben de çaresiz, elimdeki, zikrine devam edemeyen, şu solgun çiçeği getirmek zorunda kaldım...") *

  --- alıntı ---
  #362792 zerre | 8 yıl önce
   
 13. 13
  türbesinin müdavimi kediler sevilesidir.
  #362839 karahindiba | 8 yıl önce
   
 14. 14
  cenaze namazını, 1038/1628 senesinde, şeyhülislam yahya efendi kıldırmıştır.
  #374704 zerre | 8 yıl önce
   
 15. 15
  (bkz: aziz mahmud hüdayi vakfı)
  #397007 zerre | 7 yıl önce
   
 16. 16
  sultan 1. ahmet in üstadıdır.
  şiirleri ruha hitap eder. bir kaç örnek :

  --- alıntı ---

  arif ol âyîne-i insâna bak;
  onda aks-i hazret-i rahmân'a bak.

  firkat ehline yeter kıldın nazar;
  aç gözün vâsıl olan yârâna bak.

  eğer elinden geleydi, çokdan maksûdun bulaydı;
  n'olaydı lütfun olaydı, çünki bir bî-çâre kuldur.

  yaban yerlere bakma, cânın odlara yakma;
  her gördüğüne akma, tevhîde gel tevhîde.

  sen seni ne sanırsın, fânîye dayanırsın;
  hoş bir gün uyanırsın, tevhîde gel tevhîde.

  sakın nefse inanma, kendini bildim sanma,
  şirk âteşine yanma, tevhîde gel tevhîde.

  açıver lutf eyle doğru yolunu;
  allah'ım allah'ım güzel allah'ım.
  sensin esirgeyen âşık kulunu;
  allah'ım allah'ım güzel allah'ım.

  kimisi aşk ile nâlân olurlar;
  kimisi gül gibi handân olurlar;
  kimi bende kimi sultân olurlar;
  bu sultân ile bu kullar nedendir?

  seherde açılan güller nedendir?
  öten şûrîde bülbüller nedendir?
  benefşelerle sünbüller nedendir?
  ağızda söyleyen diller nedendir?

  kimine kapı açılmaz, kimi geçer gider ilmez, kimi bilir kimi bilmez, sana âşık seni özler.

  hüdâyî aç gözünü, pâk eyle kendüzünü
  hakk'a döndür yüzünü, her işin âsân gelsin.

  bakma yalan dünyâya, akma kuru sevdâya
  yalvar ganî mevlâ'ya, lutf ile ihsân gelsin.

  gelin şükr eyleyelim derdlere dermân gelsin
  hakk'ı zikr eyleyelim cânlara cânân gelsin.

  --- alıntı ---
  #446281 eksi273 | 4 yıl önce