amok

  1. 1
    malezyaca gözü kara, hiddetle saldıran ve öldüren anlamlarına gelmektedir. malezya kültüründe katletmeye yönelik çılgınlık durumunu tanımlar. filipinlerde juramentado olarak bilinir. cinnet halinde olma, sonuçlarını hesap edemeden şiddet kullanma durumudur. psikoloji biliminde amok, derin bir düşünce döneminin sonrasında gelen şiddet ve bazen cinayet ile sonuçlanan atakların görüldüğü disosiyatif bir tablodur. durum erkekler arasında yaygın ve bir hakaret sonrasında başlama eğilimindedir. bireyde kötülüğe uğradığına ya da uğrayacağına dair sanrılar bulunmaktadır. psikiyatride ender görülen kültüre özgü sendromlar arasında geçen amok durumunun malezya kültürüne özel olabileceği ve kültüre özgü sendromlara örnek gösterilebileceği ifade edilmektedir. bazı kaynaklar ise günümüz toplumu ve amok durumunun tarihsel ilişkisini tartışarak modern endüstri toplumunda da benzer bir tablonun görülebileceğini ileri sürmektedir. bu özel durum altında olan, ister silahla, ister bir araçla suç işleyen, toplu öldürme ya da yaralamalarda bulunan kişilere amok koşucusu adı verilmektedir. (bkz: amok koşucusu)
    #314063 sohrap | 9 yıl önce