üçgen

  1. 1
    üç küşesi, üç kenarı ve toplamları yüz seksen derece eden üç adet dar açısı bulunan geometrik cisim. aynı düzlemde bulunan üç koordinatın kendi aralarında ikili eşleştirilmesi sonucu oluşturulur.
    #5076 ariza | 11 yıl önce