seyyid kutub

 1. 1
  50 lerde ve 60 larda mısırdaki ihvan ı müslimin hareketinin en önde gelen münevveri, islam alimi, şair, müfessir ve de eğitimci. fi zilal i kur an adlı 30 ciltlik kur an tefsirini yazmıştır. 1966 senesinde nasır hükümeti tarafından fikirleri ve faaliyetleri yüzünden şehit edilmiştir. idamından önce nasır ı onaması ve özür dilemesi karşılığında af teklif edilir. ve tabi ki o mübarek insan bunu tereddütsüz reddeder. merhumun ölümünden önceki son sözleri:

  "eğer allah kanunu ile mahkum edilmişsem ben hakk'ın hükmüne razıyım. eğer batıl kanunlarla mahkum olmuşsam ondan çok daha üstün bir düşünceye sahip olduğum için batıldan ve münafıklardan merhamet dilemem. allah'a şükürler olsun ki on beş sene cihad ettikten sonra bu mertebeye ulaştım. ben allah yolunda yaptığım iş için asla özür dilemem. namazda allah'ın birliğine şehadet eden parmağım asla bir tağutun hükmünü onaylayan tek bir harf bile yazmayacaktır."

  merhumun ölümünden önce söylediği sözler.
  #2746 molla | 11 yıl önce
   
 2. 2
  sezai karakoç şairliğine yakışan bir üslup ile onun şehadetinin boşuna bir ölüm olmadığını bize hatırlatmıştır.

  --alinti--

  bütün islam ülkelerinde, islam varolma savaşı yapıyor. bu savaş tam bir hendek savaşı şartlarını taşıyor. klasik modele uygun olarak zaman zaman safımızdan bir savaşçı, bir kahraman hendeği aşarak destanını yapıyor ve bu uğurda can veriyor. bunun en beliğ örneği şehid seyyid kutub örneğidir. amerika'da, afrika'da, asya'da ileri atılanlar belki geri dönmüyorlar ama islamın varlığını da kanlarının en koyu rengiyle tarihe yazıyorlar. kan izi demire bile işler ve asla çıkmaz. şehit kanının izini ise dünyada hiçbir zımpara çıkaramaz.dünya kağıdı bu yazıyı ölünceye kadar taşıyacaktır.

  --alinti--
  #15914 murakabe kalemi | 11 yıl önce
   
 3. 3
  yoldaki işaretler isimli eserinde önümüze çıkan ama bizim kör gözlerle baktığımız işaretleri anlatıyor...
  #15962 adeviye | 11 yıl önce
   
 4. 4
  eserlerinde öne çıkan "yahudi antipatisiyle" meşhur âlim.
   
 5. 5
  bediüzzaman said nursi için;

  - o zat iğneyle kuyu kazıyor

  diyerek övgüde bulunan zat.
  #15988 luckyluke | 11 yıl önce
   
 6. 6
  en mükemmel tefsirlerden biri olan fizilalil kuran'ın yazarı.
  #26516 gumus | 11 yıl önce
   
 7. 7
  gençleri heyecanlandırmış lider.
  #45065 ahibaba | 11 yıl önce
   
 8. 8
  herkesi heyecanlandırmış şehittir. alanının daraltılması söz konusu olamaz.
  #45069 ghost writer | 11 yıl önce
   
 9. 9


  (i: eğer allah kanunu ile mahkum edilmişsem ben hakk'ın hükmüne razıyım. eğer batıl kanunlarla mahkum olmuşsam ondan çok daha üstün bir düşünceye sahip olduğum için batıldan ve münafıklardan merhamet dilemem. allah'a şükürler olsun ki on beş sene cihad ettikten sonra bu mertebeye ulaştım. ben allah yolunda yaptığım iş için asla özür dilemem. namazda allah'ın birliğine şehadet eden parmağım asla bir tağutun hükmünü onaylayan tek bir harf bile yazmayacaktır.)


  sözlerini sarf ederek idamıyla açan çiçek.. büyük ve çok yönlü islam mütefekkiri.
  #68693 nas | 11 yıl önce
   
 10. 10
  ilk tanıdığımda bazı çevreler tarafından "mezhepsizlik" ile itham edildiğine şahit olduğum müthiş âlim.
  #68796 luppiye | 11 yıl önce
   
 11. 11
  kutub kardeşler olarak anılan muhteşem dörtlünün abileri.
  diğerleri için:

  (bkz: Muhammed kutub)
  (bkz: emine kutub)
  (bkz: hamide kutub)
  #99538 bay x | 10 yıl önce
   
 12. 12
  "Kalem sahibi kimseler birçok büyük işler yapabilirlerAncak; fikirlerinin yaşaması pahasına kendilerini feda etmeleri şartıylaFikirlerinin, kan ve canları karşılığında manalanması şartıyla "Hak" bildikleri şeyin, "Hak" olduğunu fütur etmeden söyleyip, gerekirse bu uğurda başlarını vermeleri şartıyla.
  Biz, fikir ve sözlerimiz uğruna ölsek de, o fikir ve sözler ruhlu birer vücud olarak kalacak, yahut da onları kanlarımızla sulayıp, canlılar, ruhlular arasında yaşatacağız" sözünün sahibi, 20. asrın en büyük şehitlerinden biri
  #142077 muhendis | 10 yıl önce
   
 13. 13
  www.islamvehayat.com/...
  www.islamvehayat.com/...
  #194347 ben | 10 yıl önce
   
 14. 14


  --- alıntı ---

  Yoldaki İşaretler kitabı, Kutub'un "Amerikancı İslâm" dediği emperyalist projeyi, sosyalist sapmayı, egemen cahiliyeyi; yani Batılı paradigmayı, yerel ve işbirlikçi cahili sistemlerin kuşatmasını ifşa edip, tüm Müslümanlara yeniden ümmet olacakları, vahyin ve adaletin tanıklığını yapacakları bir yol gösteriyordu. Yani Kutub, her türlü vahiy dışı inanç, düşünce ve düzenleri oluşturan topyekûn cahiliyeye ve işbirlikçilerine karşı tavır almaya, "La" demeye davet ediyordu.

  --- alıntı ---

  (bkz: yoldaki işaretçi)
   
 15. 15
  Dün şehadetinin 44.yılıydı. Nasyonal sosyalist cemal abdunnasır tarafından şehit edilmiştir. O, Pek çok insanı, gerçek İslam'ı anlamaya, idrak etmeye ve yaşamaya davet etti, ümmet ise icabet etmeye çalışıyor. *

  (bkz: din budur)
  (bkz: yoldaki işaretler)

  edit: yine tarih kavramımın azizliğine uğradım.
  #194798 nas | 10 yıl önce
   
 16. 16
  türkiye'de ki islami hareketlerin 80-90 lı yıllardaki öncü ismi. *
  #194867 kadim murteci | 10 yıl önce
   
 17. 17


  --- alıntı ---

  ...islami toplum ne teorik olarak ne de "maddi üretim" biçiminde olan "madde" olgusunu hafifser. çünkü madde dediğimiz bu şey, hem içinde yaşadığımız kainatı meydana getiren temel öğe, hem de bizi etkisi altına alan kesinlikle varlığını yadsıyamadığımız bir realitedir. ayrıca maddi üretim, yeryüzünde allah'ın halifesi olmanın temel dinamiklerinden birisidir. fakat islam toplumu, uğruna insani özellik ve değerlerin, fert saygınlığının ve ahlakın...kısaca yüksek verimlilikte bir maddi üretimi gerçekleştirmek için, cahiliyye toplumlarının yerle bir ettiği en yüce değerlerin, faziletlerin ve kişisel dokunulmazlıkların çöküntüye uğratıldığı "madde"yi en yüce değer olarak kabul etmez.

  --- alıntı ---

  #256145 kscg | 10 yıl önce
   
 18. 18
  (bkz: yoldaki işaretler)
  #256154 zamanekitmiri | 10 yıl önce
   
 19. 19
  "şayet bu dini maden parçasına benzetmiş olsaydık bir tarafı üzerine 'la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah' yazılırdı, diğer tarafınada 'Allah'ın şeriatı ile muhakeme olmak' yazılırdı. bu ikisi, birbirinden ayrılmaz bir bütündür."
  #268635 beklemek | 9 yıl önce
   
 20. 20
  ibni teymiyyeci olup, zekat hususunda kur'an, sünnet ve icmaa mühalif hüküm veren kişidir.hz.osman hakkında aynen hz.osmanı şehit edenlerin söylediklerini söylemeside sahabiye bakışını gösterir.ehli sünnet olduğuna dair gürünürde bir delil yoktur.ölmeden tevbe ettiyse orası rabbimize malumdur elbette.
  #312193 mimnun | 9 yıl önce
   
 21. 21
  --- alıntı --- Şayet s. kutubun hazret-i osman radıyAllahü anha ağır şekilde dil uzattığına ve bunları mütercimlerin tercüme etmediğine inanmayan mezhepsizler çıkarsa, okuyucularımıza kitabın aslını göstermelerini rica ediyoruz. s. kutup, bu mahut kitabın 186. sayfasından itibaren 5 - 6 sayfa iğrenç zehirlerini kusmaktadır. hattâ dört büyük halifeden biri olan, meleklerin hayâ ettiği hazret-i osman radıyAllahü anha « b u n a k» diyecek kadar alçalarak iftiralar yapmaktadır. mütercimler bunu gizlemekle hakikatı gizleyeceklerini sanıyorlarsa aldanmış olacaklarının acaba ne zaman farkına varacaklar? Şimdi. 186. sayfadan itibaren birkaç satır tercüme edip iftiralarını ifşa edelim: mezhepsiz seyyid kutubun ismi seyyit olup kendisi seyyid falan değildir. seyyid düşmanı seyyid kutub şöyle demektedir: «pek yaşlı olan osmanın hilâfete geçmesi kötü bir talihin eseridir. müslümanların mallarını gelişigüzel harcamıştır. Çok müsrif idi. zübeyre 600.000, talhaya 200.000, mervana ise afrikıyye haracının beşte birisini verdi. eshâb ve bilhassa ali bin ebi talib bunları işitince onu azarladı. muaviyenin mülkünü genişletip filistini de ona verdi. akrabalarını vali yaptı. bu İslâmın ruhuna aykırı idi. » --- alıntı --- alıntı:milli fikir mecmuası.
  #312195 mimnun | 9 yıl önce
   
 22. 22
  --- alıntı --- arap ülkelerindeki içtimaî tesanüdü tahakkuk ettirmek için dini inançları ahlâki eğitimin esas kaidesi olarak, almaya azmettiğimiz zaman bu ülkelerde revaçta olan yalnız İslâm değil- bütün dinlerin bize yardımcı olacaklarını göreceğiz. İ. etütler s. 63 --- alıntı ---
  #312196 mimnun | 9 yıl önce
   
 23. 23
  mezhepler üstü alim, şehid. ehli sünnet ya da şia ya mensup olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. yüzünü kabeye dönüp secde eden herkes müslüman, bu yolda sahib olduğu en kıymetli şeyini yani canını feda eden herkes şehiddir. hz. osman'ın olduğu gibi kutub'un da hataları olabilir. hiçbirimiz hatadan tenzih edilmiş değiliz. buna hz. adem'den tutun günümüzde yaşayan tüm insanlara kadar herkes dahildir. hz. talha ile hz. zübeyr'in hz. ali ile olan savaşı, mü'minlerin annesi aişe'nin hz. ali ile olan savaşını kim hangi geçerli sebep ile çıklayabilir hata olduklarını kabullenmek dışında? müslüman kanını dökmenin kitabta yeri var mıdır? hata etmişlerdir. bu bir gerçektir. bize düşen onların hatalarından dersler çıkarıp aynı yanlışlara düşmemektir. öncesi ve sonrası kırpılmış bir kaç cümleye takılıp bir değere haksızlık etmek insafsızlıktır. * (bkz: #268635/">#268635) (bkz: #194785/">#194785)
  #312198 sohrap | 9 yıl önce
   
 24. 24
  Allah rasülünün sahabilerine sövene sövmek, yereni yermek, zulumse zalimiz.ehlisünnetin hepside zalimdir o zaman.sapık fikirleri olan biri öldü diye ona saygımı duycaz.ehlisünnete uymayan yazdıklarını yazmamızdan niye rahatsız olurlar bilemiycez tabi.gerçi Allah rasülünün en yakınlarına söven şia ile sünni olması arasında fark görmeyenlere söylenecek bişey yoktur.cemel vakasını tam islam kaynaklarından okumuş olsak sahabelerin birbirleri hakkında asla çirkin şeyler söylemediklerini görürüz.kaldı ki biz kimiz? aciz zelil günahkar ümmetiz.sahabeler kimdir? habibullahın kardeşleri yakınları cennette arkadaşları.haddimizi bilsek boynumuzu büksek kanlı yaşlar akıtsak acaba bizide onlarla beraber haşredermi rabbimiz diye inleyen biçare ancak bunu ister ümid eder.
  #312202 mimnun | 9 yıl önce
   
 25. 25
  geçmişte olan siyasi olayların sorumlularına söylediği cümleler arapçadan türkçeye çevrildiğinde, uğrayabileceği anlam yoksunluklarından habersizce onları kullanıp, kendisine haksızlık edilen insan. ehli sünnet bir Allah'ın ayeti değildir. ehli şia'da Allah'ın ayeti değildir. kasmaya gerek yok. 400.000 hadisi ravileriyle birlikte ezberleyip onları hayata tatbik etmek, kur'an'ı ezberleyip hayata tatbik etmekten daha zordur. onu geçtim buharide yaklaşık 4000 hadis vardır. aşağı yukarı 6236 ayeti ezberlemek çok daha kolay ve çok daha iyi olur. hadis ezberlenmesin demiyorum, ezberlensin tabi ki, yanlış anlamaya ve anlatmaya meyilli arkadaşlar farklı algılamasın diye diyorum. olayı getirip salt bir kelime ve/ya cümleye indirgeyip islami mücadelenin beyin adamlarından birine hakaret etmek ayıptır günahtır zuldür. * *
  #312206 sohrap | 9 yıl önce
   
. . .